โปรแกรมมีปัญหา ติดต่อ ศูนย์คอม โรงพยาบาลอุดรธานี
โทร : 1125,1126

หรือติดต่อ
กิตติภพ ประสาร
line : flukee1755
โทร : 095-8956-495